Khối D Gồm Những Môn Gì? Thi Ngành Gì Và Học Ở Các Trường Nào?

Trong thời đại cạnh tranh lao động, chọn lựa lĩnh vực học phù hợp với năng lực cá nhân là điều quan trọng, đặc biệt với học sinh quan tâm đến khối D. Để đưa ra quyết định, hãy xem xét các vấn đề sau: Các ngành thuộc khối D? Triển vọng nghề nghiệp và hướng phát triển trong tương lai của từng ngành ra sao?

Khối D Gồm Những Môn Gì? Thi Ngành Gì Và Học Ở Các Trường Nào?
Khối D Gồm Những Môn Gì? Thi Ngành Gì Và Học Ở Các Trường Nào?

Hãy cùng tìm hiểu và đánh giá một cách công tâm để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với khả năng và hướng đi của mình.

Tổng hợp trường đại học có khối D ở Việt Nam?

Tổng hợp trường đại học có khối D ở Việt Nam?
Tổng hợp trường đại học có khối D ở Việt Nam?

Các trường đại học ở Hà Nội

 • Đại học Lâm nghiệp
 • Đại học Kinh tế (Đại học Quốc Gia Hà Nội)
 • Đại học Thương mại
 • Đại học Kinh tế Quốc Dân
 • Đại học Luật Hà Nội
 • Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Đại học Sư phạm Hà Nội 2
 • Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội)
 • Đại học Xây dựng
 • Đại học Ngoại thương 
 • Đại học Văn hóa Hà Nội
 • Đại học Hà Nội
 • Đại học Giao thông vận tải
 • Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Đại học Công nghiệp Hà Nội

Các trường đại học ở TPHCM

 • Đại học Ngoại thương
 • Đại học Kinh tế – Luật
 • Đại học Kinh tế TP. HCM
 • Đại học Tài chính Marketing
 • Đại học Giao thông vận tải
 • Đại học Văn hóa TP. HCM
 • Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM
 • Đại học Giao thông vận tải TP. HCM
 • Đại học Xây dựng miền Tây
 • Đại học Sư phạm TP. HCM
 • Đại học Sài Gòn
 • Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. HCM
 • Đại học Nông lâm TP. HCM
 • Đại học Luật TP. HCM
 • Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn Hà Nội
 • Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP. HCM
 • Học viện báo chí tuyên truyền

Các trường đại học ở Đà Nẵng

 • Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng
 • Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế
 • Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng

Khối D có bao nhiêu tổ hợp môn?

Như đã đề cập, kể từ năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã mở rộng cơ cấu khối D thành 99 nhóm thi riêng biệt, bao gồm khối D01 đến D99. Sự đa dạng này giúp thí sinh dễ dàng tìm kiếm ngành nghề phù hợp với năng lực cá nhân, đồng thời tăng khả năng trúng tuyển vào các cơ sở đại học và cao đẳng.

Tên Khối

Tên Môn Học Tên Khối

Tên Môn Học

D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D43 Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nhật
D02 Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga D44 Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Pháp
D03 Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp D45 Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Trung
D04 Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung D52 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga
D05 Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức D54 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp
D06 Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật D55 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh D61 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức
D08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh D62 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
D09 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh D63 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
D10 Toán, Địa lý, Tiếng Anh D64 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
D11 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh D65 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung
D12 Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh D66 Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
D13 Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh D68 Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D69 Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
D15 Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh D70 Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
D16 Toán, Địa lý, Tiếng Đức D72 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
D17 Toán, Địa lý, Tiếng Nga D73 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
D18 Toán, Địa lý, Tiếng Nhật D74 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
D19 Toán, Địa lý, Tiếng Pháp D75 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
D20 Toán, Địa lý, Tiếng Trung D76 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
D21 Toán, Hóa học, Tiếng Đức D77 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
D22 Toán, Hóa học, Tiếng Nga D78 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
D23 Toán, Hóa học, Tiếng Nhật D79 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
D24 Toán, Hóa học, Tiếng Pháp D80 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
D25 Toán, Hóa học, Tiếng Trung D81 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
D26 Toán, Vật lí, Tiếng Đức D82 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
D27 Toán, Vật lí, Tiếng Nga D83 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
D28 Toán, Vật lí, Tiếng Nhật D84 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
D29 Toán, Vật lí, Tiếng Pháp D85 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức
D30 Toán, Vật lí, Tiếng Trung D86 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
D31 Toán, Sinh học, Tiếng Đức D88 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
D32 Toán, Sinh học, Tiếng Nga D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
D33 Toán, Sinh học, Tiếng Nhật D91 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
D34 Toán, Sinh học, Tiếng Pháp D92 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
D35 Toán, Sinh học, Tiếng Trung D93 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
D36 Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Đức D94 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
D41 Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Đức D95 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
D42 Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nga D96 Toán, Khoa học xã hội, Anh
D97 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
D98 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
D99 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

Khối D thi những ngành nào?

Khối D thi những ngành nào?
Khối D thi những ngành nào?
STT Tên ngành nghề
1 Trinh sát cảnh sát
2 Quản lý hành chính về trật tự xã hội
3 Luật
4 Luật dân sự
5 Luật tài chính ngân hàng
6 Luật kinh doanh
7 Kinh doanh quốc tế
8 Quản trị kinh doanh
9 Tài chính ngân hàng
10 Kế toán
11 Kiểm toán
12 Trinh sát an ninh
13 Giáo dục Tiểu học
14 Sư phạm Tiếng Anh
15 Sư phạm Lịch sử
16 Sư phạm Địa lý
17 Ngôn Ngữ Anh
18 Việt Nam học
19 Tiếng Trung Quốc
20 Công tác xã hội
21 Khoa học thư viện
22 Quản trị văn phòng
23 Công nghệ thông tin
24 Quản lý văn hóa
25 Công nghệ thiết bị trường học
26 Lưu trữ học
27 Sư phạm tin học
28 Sư phạm Công dân
29 Sư phạm Ngữ văn
30 Tin học ứng dụng
31 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
32 Thư ký văn phòng
33 Tiếng nhật
34 Thiết kế đồ họa
35 Thiết kế thời trang
36 Địa lý học
37 Ngôn ngữ Pháp
38 Ngôn ngữ Trung
39 Ngôn ngữ Nga
40 Ngôn ngữ Hàn Quốc
41 Công nghệ may
42 Quản lý xây dựng
43 Công nghệ thực phẩm
44 Công nghệ kỹ thuật xây dựng
45 Truyền thông và mạng máy tính
46 Thiết kế nội thất
47 Marketing
48 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
49 Công nghệ hàn
50 Hệ thống thông tin quản lý
51 Xã hội học
52 Văn học
53 Tài chính ngân hàng
54 Kỹ thuật phần mềm
55 Quản trị nhân lực
56 Việt Nam học
57 Quốc tế học
58 Bảo hiểm
59 Khí tượng học
60 Thủy văn
61 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
62 Công nghệ sợi, dệt
63 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
64 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
65 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
66 Công nghệ kỹ thuật máy tính
67 Quản lý công nghiệp
68 Quản trị khách sạn
69 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
70 Kinh doanh xuất bản phẩm
71 Khuyến nông
72 Chăn nuôi
73 Khoa học cây trồng
74 Lâm nghiệp
75 Dịch vụ thú y
76 Quản lý đất đai
77 Phát triển nông thôn
78 Quản lý tài nguyên rừng
79 Công nghệ kĩ thuật môi trường
80 Điều tra trinh sát
81 Điều tra hình sự
82 Quản lý nhà nước về an ninh – trật tự
83 Kỹ thuật hình sự
84 Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân
85 Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh
86 Thống kê
87 Luật kinh tế
88 Lịch sử
89 Văn hóa học
90 Địa lý học
91 Báo chí
92 Ngôn ngữ Trung Quốc
93 Ngôn ngữ Hàn Quốc
94 Ngôn ngữ Tây Ban Nha
95 Ngôn ngữ Italia
96 Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
97 Đông Nam Á học
98 Trung Quốc học
99 Nhật Bản học
100 Hàn Quốc học
101 Truyền thông đa phương tiện
102 Quan hệ quốc tế
103 Đông phương học
104 Triết học
105 Kỹ thuật cơ khí
106 Kinh doanh quốc tế
107 Tâm lý học
108 Chính trị học
109 Địa lý học
110 Thông tin học
111 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
112 Quản lý tài nguyên và môi trường
113 Công nghệ kỹ thuật địa chất
114 Kinh tế
115 Kỹ thuật sinh học
116 Kỹ thuật hóa học
117 Kỹ thuật in
118 Công nghệ thông tin
119 Khoa học máy tính
120 Kỹ thuật phần mềm
121 Mạng máy tính và truyền thông
122 Vật lý học
123 Địa chất học
124 Hải dương học

Hiện nay ngành nào khối D được chọn nhiều nhất

Khối D mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Dưới đây là 6 ngành nghề tiêu biểu trong khối D:

 • Marketing: Các vị trí như chuyên viên tiếp thị, chuyên viên quảng cáo, chuyên gia nghiên cứu thị trường… đều có mức thu nhập hấp dẫn.
 • Truyền thông: Tốt nghiệp ngành báo chí – truyền thông, bạn có thể làm nhà báo, phóng viên, biên tập viên truyền hình, chuyên gia quan hệ công chúng, v.v.
 • Hướng dẫn viên du lịch và tiếp viên hàng không: Cơ hội khám phá và tìm hiểu về văn hóa, con người của nhiều quốc gia trên thế giới.
 • Biên – phiên dịch viên: Công tác tại các phòng dịch thuật, nhà xuất bản, hoặc làm phiên dịch viên cho các công ty đa quốc gia, lãnh đạo cao cấp, v.v.
 • Giáo viên, giảng viên: Có thể giảng dạy tại các trung tâm, trường học, trường đại học trong nước và quốc tế.

Các bài kiểm tra để chọn ngành nghề khối D?

Các bài kiểm tra để chọn ngành nghề khối D?
Các bài kiểm tra để chọn ngành nghề khối D?

Bạn đã nắm được thông tin về khối D, bao gồm các môn học và ngành nghề liên quan, nhưng vẫn chưa biết ngành nào phù hợp với bản thân? Đừng lo lắng, sau đây là một số gợi ý giúp bạn tìm ra ngành học khối D phù hợp với năng lực của mình:

 1. Sử dụng bài kiểm tra tính cách MBTI:

Bài kiểm tra MBTI chia con người thành 16 nhóm tính cách khác nhau, mỗi nhóm có mối liên hệ với một ngành nghề nhất định. Để hoàn thành bài kiểm tra, bạn cần hiểu rõ bản thân, dựa vào tính cách và sở thích cá nhân để trả lời câu hỏi. Kết quả MBTI sẽ giúp bạn dễ dàng tìm ra ngành nghề khối D phù hợp.

 1. Sử dụng bài trắc nghiệm mật mã Holland:

Bài trắc nghiệm Holland tương tự MBTI, cũng chia con người thành 16 nhóm tính cách. Khi hoàn thành bài kiểm tra, bạn sẽ nhận được kết quả gồm 3 chữ cái, giúp bạn tìm ra ngành nghề phù hợp và lựa chọn ngành học khối D.

 1. Tham khảo ý kiến người thân và bạn bè:

Đôi khi bạn không hiểu hết bản thân, do đó, hãy tham khảo ý kiến từ người xung quanh. Tổng hợp các ý kiến chủ quan để tìm ra ngành học khối D phù hợp. Việc thu thập ý kiến giúp bạn có cái nhìn toàn diện về nghề nghiệp và đưa ra lựa chọn chính xác.

 1. Tham gia các hoạt động nhóm:

Tham gia hoạt động nhóm giúp bạn nhận ra tính cách bản thân và lựa chọn ngành nghề phù hợp. Khi làm việc với nhiều người, nếu cảm thấy không hài lòng, đây là cách để bạn nhận biết mình không phù hợp làm việc nhóm, từ đó lựa chọn ngành nghề không liên quan đến đội nhóm.

Hãy áp dụng những gợi ý trên để tìm ra ngành học khối D phù hợp với năng lực của bạn.

Chat Facebook
Chát Ngay